Het beroep van binnenhuisarchitect is gericht op het creëren van omgevingen van allerlei aard, zowel voor kantoren en bedrijven als voor woningen, waarbij altijd een evenwicht wordt bewaard tussen de stijl die de opdrachtgever aan een ruimte wil geven en de functie die deze zal gebruiken.

Om dit te bereiken moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden, de grootte en de afmetingen van de klant. Maar ook wat de klant nodig heeft en wat zijn smaak en behoeften zijn. Alles rekening houdend met het budget, dat ongetwijfeld bepalend zal zijn voor veel van de handelingen die de binnenhuisarchitect zal verrichten.

Interieurontwerpers hebben een gespecialiseerde opleiding in bouwvoorschriften, milieuduurzaamheid, technologisch ontwerp en andere fysieke ontwerp kwesties. Het zijn professionals die ruimtes ontwerpen die 100% aangepast zijn aan de mensen die ze zullen gebruiken.

Functies van de binnenhuisarchitect

1. De creatieve visie van de binnenhuisarchitect

De fundamentele taak van de binnenhuisarchitect, in elk van zijn beroepsmogelijkheden, bestaat erin een project dat hij samen met zijn cliënt heeft uitgedacht, in werkelijkheid om te zetten.

De binnenhuisarchitect heeft de bekwaamheid om een project te creëren en te ontwikkelen vanaf de conceptualisering tot de voltooiing ervan. Het is zeer belangrijk op te merken dat alle ontwerpprojecten moeten voldoen aan de veiligheids- en functionaliteitseisen die zijn opgenomen in bouwverordeningen en regelgeving normen.

Binnenhuisarchitectuur is een beroepskeuze die veel meer inhoudt dan het creëren van een gezellige, comfortabele en interessante woonomgeving. Het gaat erom de ruimte en het natuurlijke licht op een efficiënte en uitnodigende manier te optimaliseren, naast andere taken en functies.

2. Verwachtingen en doelstellingen

Om op dit gebied te werken, moet je een algemene visie hebben van de projecten waaraan je werkt, maar die visie moet ook beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van een klant.

Bijvoorbeeld, een klant die je inhuurt om een wachtkamer opnieuw in te richten, heeft waarschijnlijk enkele basisnormen waaraan moet worden voldaan. Zij zullen willen dat de ruimte gastvrij is en zo is ontworpen dat mensen zich efficiënt door de ruimte kunnen bewegen.

3. Onderzoeken en vaststellen van project behoeften

Wanneer een potentiële klant zich tot een binnenhuisarchitect wendt, is dat omdat hij een moderne en innovatieve ruimte wil creëren. De taak van de binnenhuisarchitect in dit verband zal erin bestaan de ruimte te bestuderen en te bekijken hoe deze kan worden verbeterd.

Natuurlijk moet deze professional zijn cliënt adviseren over de beste stijl, de ideale materialen om te gebruiken of iets anders dat hij nodig zou kunnen hebben.
Hij moet ook toezicht houden op het project van begin tot eind, om ervoor te zorgen dat de verschillende termijnen worden nageleefd en dat het project verloopt zoals het hoort.

4. Flexibel zijn en je aanpassen aan de specifieke behoeften van je klant

De taak van de binnenhuisarchitect bestaat erin innoverende binnenruimten te creëren die aangepast zijn aan het budget en de behoeften van de klant, zowel op het vlak van functionaliteit als van esthetiek.

Daartoe zal de verdeling van de ruimte moeten worden herzien, zodat deze praktischer is en aan het gestelde doel beantwoordt. Dit zal gebeuren aan de hand van plannen en modellen, met gebruikmaking van alle nodige hulpmiddelen.

Evenzo zal het nodig zijn de plaats van bestaande en geplande muren, ramen, deuren, stopcontacten en verlichtingsarmaturen in kaart te brengen, en te beslissen over de speciale materialen die op muren, vloeren en plafonds zullen worden aangebracht. Het is ook belangrijk dat de vakman acties en het gebruik van ecologische materialen bevordert waar dat mogelijk is.

Comments are closed.