Voor veel ondernemers kan het een uitkomst zijn, het inzetten van tijdelijk, opgeleid personeel uit het buitenland. Vaak is er een tekort aan professionals uit Nederland en is personeel voor een korte periode inzetbaar.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien is de tijd die nodig is voor het inzetten van het personeel uit het buitenland. Het gaat dan niet alleen over de huisvesting maar ook transport, selectie, richtlijnen en arbeidsvoorwaarden vanuit de Nederlandse regering. Het is een optie om een uitzendbureau in te zetten of een intermediair. Omdat er wel rekening gehouden moet worden met een aantal punten hebben we deze op een rijtje gezet.

Identiteit

Het is belangrijk om als werkgever de identiteit te controleren. Het controleren hiervan is opgesplitst in drie onderdelen; Verificatie, Bewaarplicht en zorgplicht.

Verificatie: wanneer personeel uit het buitenland wilt komen werken moet de werkgever het identiteit van de werknemer controleren.

Bewaarplicht: om de identiteit van de werknemer niet te verliezen moet er een kopie gemaakt worden van het identiteitsbewijs en deze moeten 5 jaar worden bewaard na het stopzetten van de werkzaamheden.

Zorgplicht: de werkgever moet ervoor zorgen dan flexwerkers een identiteitsbewijs kunnen tonen tijdens de werkzaamheden.

Taal

Om een betere communicatie te creëren tussen de werknemers en werkgevers is het van belang om dezelfde taal te spreken. Hiermee kunnen conflicten en ernstige ongelukken worden voorkomen. Gebruikelijk is Engels of Duits genoeg, maar met risicovolle beroepen is het verplicht om de Nederlandse taal voldoende te spreken om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Dit wordt gecontroleerd door de inspectie SZW en als dit niet wordt gehandhaafd kan de werkgever een hoge boete ontvangen.

Arbeidsvoorwaarden

In het verleden was er tijdens de detacheringsperiode van maximaal 2 jaar het arbeidsrecht uit het thuisland van de werknemer. In het afgelopen jaar is de wet veranderd en hebben buitenlandse werknemers recht op de belangrijkste Nederlandse arbeidsvoorwaarden. De voorwaarden zijn onder andere: minimumloon, cao-loon, overwerk en toeslagen, reis en onkosten, maximum werktijden, rusttijden, minimumaantal vakantiedagen en natuurlijk de arbeidsomstandigheden. De buitenlandse werknemers worden op deze manier natuurlijk beschermd tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Het is voor alle werkgevers de verantwoordelijkheid om deze wet na te leven. Aan de werkgever en werknemer kan bij het niet naleven een boete worden geleverd.

Voordelen van uitzendbureau

Met al deze punten die hierboven staan gemeld kan het best wel een klus zijn om als werkgever hierin te verdiepen. Wanneer je dit niet naleeft riskeer je hoge boetes en om deze reden kan een pools uitzendbureau een uitkomst zijn. Het grote voordeel hieraan is dat je extra capaciteit hebt om je hierbij te helpen. Zo kun je aangeven wat de wensen zijn en hier wordt in ondersteund door de juiste werknemers daarbij te zoeken.

Comments are closed.