Bij wegwerkzaamheden denken we al snel aan opgebroken straten of werkzaamheden op de snelweg. Maar ook in andere gevallen komen werkzaamheden op of langs de weg voor. Denk maar eens aan het snoeien van bomen met een liftwagen, of het openbreken van de weg in verband met rioleringswerkzaamheden. Soms wordt er slechts een kuil gegraven om bij het riool te komen en betreft het een particuliere melding. Meestal zijn er werklieden aanwezig die de klus aan het klaren zijn. Is dit niet het geval dan is het openliggende stuk weg afgezet met bakens, die de veiligheid van het verkeer moeten waarborgen. Deze geleidebakens zijn dus uiterst belangrijk, of er nu werklieden aanwezig zijn of niet.

Veiligheid van wegwerkers

Wegwerkers kennen een gevaarlijk beroep en niet eens zozeer vanwege de praktische werkzaamheden, maar juist vanwege het voorbijrazende verkeer. Iedereen heeft haast. Van scooter tot automobilist. Dit geldt ook op de snelweg, waar men soms nog snel een gaatje wil pakken en de signaleringen van rode kruizen soms gewoon lijkt te negeren. Alvorens de automobilist de daadwerkelijke plek bereikt waar aan de weg wordt gewerkt, zijn er vaak al flexibele verkeersdrempels aanwezig om de vaart te laten minderen. Dit wil echter niet zeggen dat de wegwerker hierdoor volledig veilig te werk kan gaan. Nog steeds vallen er jaarlijks diverse doden onder wegwerkers, wat een uiterst treurig feit is. Om nog een stukje veiliger te werk te gaan zijn er daarom geleidebakens aanwezig, dit zijn de welbekende rood/witte afzetting paaltjes, die het verkeer moeten weren. Automobilisten schromen uiteraard om deze zomaar omver te rijden. Is de weg eenmaal afgezet met deze paaltjes, dan neemt het gemotoriseerde verkeer de situatie alweer een stuk serieuzer en matigt de snelheid. De geleidebakens zijn ook met een knipperlampje verkrijgbaar, zodat zij ook in het donker extra opvallen.

Veiligheid van verkeersdeelnemers

Bij de aanwezigheid van veiligheid bakens en afzettingen gaan we als verkeersdeelnemer er al snel vanuit dat deze bedoeld zijn om werkzaamheden te waarborgen. Maar ook onze eigen veiligheid en die van ons motorvoertuig wordt gewaarborgd dankzij de geleidebakens. Zo mogen we blij zijn dat zinkgaten in het wegdek afgezet worden. Rijd je hier namelijk met de auto of motor in, dan is de schade niet te overzien en kun je zelf ernstig letsel oplopen.

Geleidebakens zijn online te bestellen

Hebt u zelf werkzaamheden buiten de rand van uw tuin uit te voeren waardoor u deels op de weg komt? Of voert uw bedrijf bijvoorbeeld ontstopping aan het riool uit en wilt u uw personeel daarom extra beschermen middels geleidebakens? Dan vindt u deze gewoon online terug bij de speciaalzaak. Waarborg de veiligheid van wegwerkers en van uzelf. Ook als gemeente of bouwbedrijf voor de overheid bestelt u alle middelen voor veilig wegverkeer bij de speciaalzaak. Van geleidebakens tot verkeersdrempels en alle overige middelen om de verkeerssituatie in juiste banen te leiden.

Comments are closed.