Dit artikel gaat over het slim maken van je woning. Hoe doe je dat? We zullen ingaan op die vraag. Maar eerst, wat verstaan we onder een smart home?

Wat is een smart home?

Met een smart home bedoelen we:

  • Er is sprake van een draadloze gegevensuitwisseling tussen apparaten in en rondom een woning. Daarvoor zijn die apparaten uitgerust met speciale firmware om die uitwisseling mogelijk te maken.
  • De intelligente apparaten ontvangen hun instructies middels de genoemde gegevensuitwisseling.
  • Met die instructies zijn die apparaten in staat om zelfstandig taken uit te voeren.
  • De instructies komen via een centraal systeem en zijn afkomstig van een applicatie op bijvoorbeeld een smartphone.
  • Er zijn detectoren, die ongewenste situaties detecteren, zoals brand of een inbraakpoging. Die situaties worden gemeld aan het genoemde centrale systeem en worden doorgestuurd aan eerdergenoemde applicatie. Die applicatie meldt de situatie aan de gebruiker ervan, die dan een actie kan ondernemen.
  • Alle apparaten en detectoren maken deel uit van een gecentraliseerd netwerk. Als een apparaat niet meer reageert, krijgt de gebruiker via de app daar melding van.
  • Om meldingen te kunnen ontvangen en instructies te kunnen sturen vanaf een smartphone, dient communicatie via het internet mogelijk te zijn. Dat betekent binnen de woning middels wifi.

Selectie van een platform

In de vorige paragraaf gaven we aan, dat een kenmerk van een slimme woning is dat er een draadloos netwerk is, waarvan alle intelligente apparaten deel uitmaken. Omdat er inderdaad sprake is van een integraal netwerk, moet je voor een platform kiezen. Al de intelligente apparaten die je wilt gebruiken, dienen te zijn gemaakt voor hetzelfde platform. Het is dus zaak om dat platform zorgvuldig te kiezen. Een voorbeeld van een platform is dat van Google. Als je eenmaal een platform hebt gekozen, dan zal je er dus bij de aanschaf van intelligente apparaten op moeten letten dat het apparaat compatibel is daarmee.

Platformelementen

Een zichtbaar onderdeel van een platform is de hub, een apparaat dat het hele netwerk overziet. Die hub communiceert met alle intelligente apparaten een de ene kant en met het gebruikersapparaat met de applicatie aan de andere kant. Tussen de hub en een intelligent apparaat moet hetzelfde communicatieprotocol worden gebruikt. Dat is een basisvoorwaarde voor de gegevenswisseling daartussen, die uit berichten bestaat. Het communicatieprotocol heeft betrekking op de verpakking van die berichten. Daarnaast dient aan beide zijden duidelijk te zijn welke berichten er bestaan en wat ze betekenen. De applicatie, de hub, het communicatieprotocol en de afspraken over de berichten zijn elementen van een platform. Onder meer Google en Amazon bieden apparaten die spraakopdrachten kunnen interpreteren. Dan hoef je niet eens daarvoor een applicatie te gebruiken. Je roept gewoon een opdracht.

Wifi voor een smart home

Zoals al eerder is genoemd, wordt voor de communicatie tussen de hub en het gebruikersapparaat met de applicatie wifi gebruikt. Je woning zal dat dienen te hebben, met een aansluiting op het internet. Dan kan je bijvoorbeeld ook op je werk meldingen ontvangen, als er iets mis is in je woning.

Detectoren

Doorgaans biedt de leverancier van het platform de keuze uit diverse detectoren. Voorbeelden zijn bewegingsdetectoren, rookdetectoren, detectoren die melden als er een deur opengaat of een raam wordt ingeslagen, een overstromingsdetector en meer.

Intelligente apparaten

Als je je woning intelligent wilt maken door intelligente apparaten aan te schaffen, dan zullen die bij het gekozen platform moeten passen. Zo niet dan heb je apparaten met verschillende systemen van bediening. Handig zijn onder meer slimme schakelaars en contactdozen. Met laatstgenoemden kan een aangesloten apparaat worden aan- en uitgezet, zonder dat het apparaat zelf intelligent is. Slimme schakelaars en contactdozen zijn een goede manier om met het intelligent maken van je woning te beginnen.

Leave a reply